Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Minstekrav til aksjekapital i AS blir kr 30 000
Fra 1. januar 2012 blir kravet til minste aksjekapital i aksjeselskap 30 000 kroner. Mens det i dag koster minst 100 000 kroner, kan man fra årsskiftet etablere aksjeselskap for 30 000 kroner inkludert stiftelsesutgifter.» les mer
Fakturering ved nyregistrering i Merverdiavgiftsregisteret
Når grensen for registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret overskrides, skal det beregnes MVA fra og med den faktura som medførte registreringsplikt. Samtidig kan virksomheten ikke fakturere med MVA før den er registrert. Dette kan løses på to måter.» les merViktige endringer 2012
Her er oversikten over de viktigste regel-avstand og satsendringene innenfor personal, lønn, skatt, moms og avgifter i 2012» les mer
Nye regler for selskap med begrenset ansvar (BA)
1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. Det innebar blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag og liknende ble pålagt en plikt til å tilpasse seg den nye loven. Disse foretakene fikk en overgangsperiode på fem år, som løper ut 2012.» les merNye rutiner for ID-kontroll av utenlanske borgere.
Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor.» les mer
Revisjonsplikten opphører for de minste AS'ene
Regjeringen foreslår å fjerne revisjonsplikten for AS med mindre enn 5 mill. i årlige driftsinntekter. Dette innebærer at ca 137 000 virksomheter nå gis rett til å velge om de vil ha revisjon eller ikke.» les merUnngå kontante kjøp over kr. 10.000:-
Ny forskrift som gjøres gjeldende fra 1.januar 2011.» les mer
Huskeliste
Dette er bilagene eller opplysningene vi må få fra deg før årsoppgjøret:» les mer
Bedre tider i sikte?
Det er fortsatt registrert en økning av antall konkurser og tvangsavviklinger, men utviklingen kan tyde på at en utflating nærmer seg.» les mer
Formfeil i faktura kan bli kostbart...
Selv mindre og tilsynelatende ubetydelige feil knyttet til oppsettet på faktura som næringsdrivende mottar kan gjøre at man taper retten til å fradragsføre MVA.» les mer
Fritak fra plikten til å levere næringsoppgave
Fra og med inntektsåret 2009 vil enkelte næringsdrivende med en samlet driftsinntekt som ikke overstiger kr 50 000 være fritatt fra plikten til å levere næringsoppgave» les mer
 
Søk: