Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Om Oss 
 

Behovtilpassede løsninger

- betyr at du får og betaler for akkurat hva du har bruk for

For at din bedrift skal kunne drive mest mulig effektivt, har vi innrettet vårt regnskapskontor på en måte så du er sikret nødvendig kompetanse og en skreddersydd regnskapsløsning - nøyaktig tilpasset behovet i din bedrift.


Enhver bedrift, liten eller stor, har individuelle behov for kapasitet, kunnskap eller regnskapstekniske løsninger. Det har vi tatt konsekvensen av. Byrå 17 er derfor et kompetansesenter i regnskapsføring der vi tilbyr behovtilpassede løsninger - nøyaktig hva din bedrift er best tjent med for en mest mulig effektiv og økonomisk drift.

Mer manøvreringsdyktig i hverdagen

Mange bedrifter, uavhengig av størrelse, velger å sette bort hele eller deler av regnskapsfunksjonen eksternt. Bak disse avgjørelsene ligger økonomiske vurderinger om lønnsomhet. Heller ikke er det mulig for en tradisjonell regnskapsavdeling i en bedrift å besitte all kompetanse som er nødvendig om dagens kompliserte regelverk og et økende skjemavelde. Det er det derimot for et autorisert regnskapsførerselskap. Gjennom vårt nettverk av fagpersonell og medlemskap knyttet til kompetansesentra, vil vi alltid være à jour innen de ulike fagområdene som vår profesjon omhandler.

Det gjør hver av våre kunder mer manøvreringsdyktig i hverdagen.

Byrå 17 har mer enn 45 års erfaring i regnskapsføring og bedriftsøkonomi. Siden starten i 1970 har selskapet arbeidet med store og små bedrifter, uavhengig av geografisk beliggenhet. Selskapet har i dag 7 medarbeidere.

Behovtilpassede løsninger - effektivt og økonomisk

 

 
Søk: