Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Sparringpartner 
 

Daglige ledere og andre nøkkelpersoner i bedriftene har ofte behov for en sparringpartner, en uavhengig fagperson, som de kan diskutere sine planer og ideer med ved behov.Det er en rekke områder der bedriftens ledelse gjerne ser behov for å lufte sine planer, ideer eller nye målsettinger. Bedriftsutvikling er et nøkkelord for alle selskaper. Bedre rutiner og mer effektive dataløsninger er to andre viktige temaer.

 


Byrå 17 tilbyr kvalifisert bistand i temaer som berører de fleste sider innen bedriftsutvikling. Som kompetanse-partner i administrativ ledelse og helt i front hva gjelder moderne og effektive dataløsninger, tilbys kunder av Byrå 17 rådgivning etter behov.

Skreddersydde regnskapsløsninger gir fortrinn

 
Søk: