Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Regnskapsføring 
 

Løpende regnskapsføring er viktig for så vel små og nyetablerte som veletablerte bedrifter for å holde orden og oversikt på bedriftens økonomi. God styring av bedriftens økonomi er avgjørende både for den daglige drift og fremtidige vekstmulighet. Eller sagt på en annen måte:
Mangelfull regnskapsføring er som å styre en skute uten ror - det kan lett ende med havari.

 


Byrå 17 utfører denne funksjonen som totalansvarlig eller som avlastning i faste eller avtalte perioder der bedriften kan ha kapasitetsproblemer ved egen bemanning.

Om bedriften er nyetablert eller veletablert, har Byrå 17 et opplegg som vil gjøre den i stand til å manøvrere riktig. Vår kompetansemeny betyr at vi er i stand til å sette sammen den helt riktige løsningen uansett størrelse eller alder på selskapet.

Behovtilpassede løsninger - akkurat slik du vil ha det

 
Søk: