Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Norsk representant for utenlandske selskaper 

Selskaper som selger og fakturerer varer og tjenester til norske kunder direkte fra sitt hjemland, er avhenging av en norsk representant dersom de ikke ønsker å etablere datterselskap eller norsk NUF her i landet.

Byrå 17 er MVA - representant for en rekke utenlanske selskaper. Bedriftene tildeles eget organisasjonsnummer, og vårt firma tar seg av momsregnskapet med innberetning til norske myndigheter.

 

 
Søk: