Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Fravalg av revisjon 2013 
Dersom fravalg av revisjon skal meldes med virkning for regnskapsåret 2013, bør meldingen sendes elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn innen 10. desember.

Brønnøysundregistrene skriver 30.09.13 følgende:

"Skal du melde fravalg av revisjon til Foretaksregisteret i år? Da bør du sende inn meldingen elektronisk via Samordnet registermelding i Altinn.

– Elektroniske meldinger innsendt innen 10. desember vil vi gjøre vårt ytterste for å få behandlet før årsskiftet, sier underdirektør Øyvind Vågan.

Fravalg av revisjon av årsregnskapet

Små aksjeselskaper kan velge bort revisjon når driftsinntektene er under fem millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og gjennomsnittlig antall ansatte utfører ti årsverk eller mindre.

Hvis selskapet er mor i konsern, kan ikke fravalg om revisjon besluttes, se aksjeloven § 2-1 femte ledd.

Melding om fravalg av revisjon må være registrert i Foretaksregisteret innen utgangen av 2013, hvis årsregnskapet for 2013 ikke skal revideres.

Det er viktig at foretakene følger korrekt fremgangsmåte og at riktige vedlegg følger meldingen:

Hvordan besluttes fravalg?

  1. Selskapets generalforsamling gir styret fullmakt til å beslutte at årsregnskapet ikke skal revideres.
  2. Styret beslutter å benytte seg av denne fullmakten.

Hvilke vedlegg skal jeg legge ved?

  • Protokoll fra generalforsamling
  • Protokoll fra styremøte

For at du skal kunne bruke elektronisk registrering, må du kunne laste opp vedlegg og signere meldingen elektronisk i Altinn."

 
Søk: