Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Nye rutiner for ID-kontroll av utenlanske borgere. 
Fra 1. februar 2012 vil identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort, eller fødselsnummer ved innflytting, foregå ved 41 utvalgte skattekontor.

Utenlandske arbeidstakere må ha D-nummer for å få skattekort. Alle som skal ha D-nummer må selv møte opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon. Også ved melding om innflytting til Norge er det krav om personlig fremmøte og legitimasjon.

Hittil har utenlandske borgere kunnet henvende seg til et hvert skattekontor for å få D-nummer eller levere melding om innflytting. Fra 1. februar 2012 skal ID-kontroll foregå ved 41 utvalgte skattekontor.

- Bruk av falsk ID er et økende problem. Derfor er det viktig å stramme inn praksis, sier direktør Øivind Strømme i Skattedirektoratet.

Alle skattekontor som skal utføre ID-kontroll har fått styrket kompetanse og spesialutstyr. Skatteetaten ønsker å gjøre en kvalitetsmessig god kontroll, både for å avdekke eventuelle falske identitetspapirer, og for at bruker skal få profesjonell, riktig og lik behandling uansett hvor i landet vedkommende møter.

- Vi vil opprettholde god service og tilgjengelighet med denne løsningen. Samtidig vil vi finne gode løsninger der det er særskilte behov, for eksempel ved oppsøkende virksomhet hvor Skatteetaten tar kontakt med store bedrifter som har dette behovet, sier Strømme.

Fra 1. februar skal ID-kontroll foregå ved følgende skattekontor:


Skatt øst:    

Oslo, Sandvika, Lillestrøm, Gjøvik, Fredrikstad, Hamar og Tynset

Skatt sør:
Drammen, Kristiansand, Skien, Tønsberg, Gol, Lyngdal og Arendal

Skatt vest:
Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund, Egersund, Stavanger, Nordfjordeid og Odda

Skatt Midt-Norge:
Trondheim, Ålesund, Kristiansund, Namsos, Steinkjer, Molde og Hitra

Skatt nord:
Kirkenes, Hammerfest, Alta, Tromsø, Harstad, Bodø, Mo i Rana, Brønnøysund, Svolvær, Vadsø, Sortland og Narvik

 
Søk: