Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Unngå kontante kjøp over kr. 10.000:- 
Ny forskrift som gjøres gjeldende fra 1.januar 2011.

Næringsdrivende som betaler for varer og tjenester med kontanter over kr. 10.000,- til en og samme leverandør i året , vil ikke lenger få fradrag for kostnaden i sitt regnskap. Det hjelper ikke å dele en faktura opp i eksempelvis flere mindre beløp. Det er en samlet betaling til en leverandør gjennom hele året som ikke må overstige kr. 10.000,- Den næringsdrivende taper både mva-fradrag og netto kostnadsfradrag ved å betale kontant.

Problemet kan unngås ved at det betales via bank med kort , giro e.l. Krav til godkjent betaling , er at både kjøper og selger skal kunne identifiseres ved kontroll av transaksjonen.

Private som kjøper tjenester (varer inklusiv på regningen) fra næringsdrivende, vil fra nyttår 1/1, ved betalinger over kr.10.000,- kontant, få et særlig ansvar. Ansvaret vil føre til at kjøperen blir ansvarlig for den moms og skatt som den næringsdrivende eventuelt ikke har betalt til myndighetene for denne tjenesten.

Det gjelder også her at for eksempel å betale kr. 1.000,- for en vaskehjelp i måneden blir lagt sammen til kr. 12.000,- i året , og dermed overstiges maksimumsbeløpet.

 
Søk: