Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Huskeliste 
Dette er bilagene eller opplysningene vi må få fra deg før årsoppgjøret:

· Årsoppgaver over bankinnskudd, aksjer og gjeld

· Lønnsoppgaver vedrørende inntekter fra andre, samt lønnsoppgave vedr. eventuelle sykepenger

· Alle ligningsoppgaver

· Nye skattekort

· Oversikt over betalt OTP for ansatte eller deg selv

· Oppgave fra forsikringsselskap vedr. livsforsikring

· Varetellingsliste (nummerert, datert og attestert)

· Kjørebok og kilometerstand på biler som står i regnskapet

· Reiseutgifter hjem/arbeidssted, evt. pendlerutgifter

· Forslag til skjønnsmessig fordel for fri telefon, mobiltelefon, avis etc.

· Oppgave over aksjer og verdipapirer

· Bilag for kjøp og salg av aksjer

· Kjøp og salg av private eiendeler (bil, båt, campingvogn, hus, hytte o.l)

· Skatteavregning for 2010 (hvis denne ikke er levert)

· Forsikringspolise(r) og kopi av dokumenter for nye pantsettelses- og låneforhold

· Oversikt over privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten

· Liste over tilgodelapper og ikke reskontroførte kunder

· Kopi av kontrakter og andre viktige avtaler

· Liste over leide/leasede driftsmidler. Spesifikasjon av tilgang og avgang driftsmidler. Kopi av låneavtaler og leieavtaler.

EPF: Disse regnskapsbilagene og opplysningene må du ha som et enkeltpersonforetak (EPF) i tillegg levere til regnskapskontoret:

· Premie til egen pensjonsforsikring

· Utgifter til barnepass

· Forsikringsverdi innbo og båter

· Endring i familiesituasjon

· Premie til frivillig trygd og sykeforsikring, dersom disse ikke er regnskapsført

SELSKAPER: Disse regnskapsbilagene og opplysningene bør du som leder et aksjeselskap eller deltagerlignet selskap i tillegg levere til regnskapskontoret:

· Oversikt over avtaler mellom aksjonær(er) og selskapet, med angivelse av hvilke ytelser som ytes fra partene og avtalens varighet.

I tillegg bør alle sørge for å få de ordinære regnskapsbilagene for november og desember levert til regnskapsbyrået så raskt som mulig. Noen regninger, årsoppgaver og lignende kan erfaringsmessig komme noe sent. I stedet for å vente på disse, er det bedre at du ettersender dem.

 
Søk: