Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Bedre tider i sikte? 
Det er fortsatt registrert en økning av antall konkurser og tvangsavviklinger, men utviklingen kan tyde på at en utflating nærmer seg.

Det har vært totalt 383 konkurser og 98 tvangsavviklinger i november 2009 mot hhv. 340 konkurser og 88 tvangsavviklinger i samme måned i fjor.

41,6 prosent økning i antallet konkurser og tvangsavviklinger i årets elleve første måneder, kan tyde på en tendens til utflating når samme tall var 50,2 prosent økning i fjorårets ti første måneder.

Den bransjevise fordelingen viser at det er bygg og anlegg og dagligvarehandelen som bidrar starkest til de høye tallene på konkurser og tvangsavviklinger.

 
Søk: