Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Formfeil i faktura kan bli kostbart... 
Selv mindre og tilsynelatende ubetydelige feil knyttet til oppsettet på faktura som næringsdrivende mottar kan gjøre at man taper retten til å fradragsføre MVA.

En Tingrettsdom vedrørende faktura hvor MVA stod foran organisasjonsnummeret med små bokstaver og ikke med store bokstaver bak organisasjonsnummeret slik kravet er, viser nok en gang at det er grunn til årvåkenhet før fakturaer betales.

Retten slo fast at Skatteetaten hadde rett til å nekte kjøper fradrag for MVA. Kjøper ble ansett for å ha opptrådt uaktsomt når han ikke undersøkte selgers avgiftsregistrering nærmere.

Dersom du betaler fakturaer selv før de går videre til regnskapsfører for bokføring må du sette deg inn i hvordan en korrekt faktura skal se ut.

 
Søk: