Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Fritak fra plikten til å levere næringsoppgave 
Fra og med inntektsåret 2009 vil enkelte næringsdrivende med en samlet driftsinntekt som ikke overstiger kr 50 000 være fritatt fra plikten til å levere næringsoppgave

Det er oppstilt en rekke unntak til fritaket, som for eksempel ikke gjelder når man er avgiftspliktig etter merverdiavgiftsloven. Dersom du oppfyller kravet til maksimal samlet driftsinntekt vil din regnskapsfører kunne avklare om fritaket er aktuelt for deg.

 
Søk: