Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Purring og inkasso 
 

Gode rutiner for betalingsoppfølging er et viktig arbeid for å begrense tap på krav og sikre bedriftens likviditet. Korte tidsfrister for betaling av firmaets fakturaer sammen med tett betalingsoppfølging, er viktig i dette arbeidet.


 

Gode rutiner og et ajourført regnskap er en rimelig forsikring av selskapets økonomi. Dessuten reduseres rentekostnader på lån og andre kostnadsdrivende løsninger.

Conecto AS 

Byrå 17 tilbyr hjelp til effektiv oppfølging av utestående fordringer gjennom en samarbeidsavtale med anerkjente Conecto AS.

Kvalifisert samarbeidspartner i økonomisk arbeid

 
Søk: