Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Eiendomsoverdragelse 
 

Ved eiendomsoverdragelse, liten eller stor, er det av juridiske og skattemessige grunner viktig å gjennomføre denne riktig.

 


Byrå 17 bistår med kontrakter, skjøter og gir veiledning og råd ved eiendomsoverdragelser.

Kvalifisert samarbeidspartner i økonomisk arbeid

 
Søk: