Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Arv / Generasjonsskifte 
 

I forbindelse med arv, gave eller generasjonsskifte dukker det opp en rekke spørsmål. Ikke minst gjelder dette skatte- og avgifts-messige vurderinger. Lovverket er på dette området meget komplisert, noe som gir muligheter for dårlige løsninger med store økonomiske konsekvenser som resultat.

 


Byrå 17 har stor kunnskap om gjeldende regelverk og bistår med råd og veiledning i alle spørsmål knyttet til arv, gave eller generasjonsskifte for begge parter.

Kvalifisert samarbeidspartner i økonomisk arbeid

 
Søk: