Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Lønn og personal 
 

Ansattes rettigheter og det offentliges regelverk knyttet til ansettelser er et meget komplisert fagområde. Feil regelbruk, skjemaer og tidsfrister som ikke overholdes, avgifter som av forskjellige grunner ikke betales - alt er dette ting som kan få betydelige konsekvenser, både for bedrift og den ansatte. 

 


Byrå 17 rådgir sine kunder i alle spørsmål som omhandler ansatte og anvendelse av lovverket. Kompleksiteten er stor når det gjelder trygd, sykepenger, feriepenger, permisjoner, arbeidsgiveravgift og mange andre områder. Som kunde av Byrå 17 har bedriften en profesjonell rådgiver i disse spørsmålene.

Kvalifisert samarbeidspartner i økonomisk arbeid

 
Søk: