Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Styrearbeid 
 

Styrearbeid er for mange et ukjent fagområde. Men skal bedriften utvikles og skape gode resultater, stilles det økte krav til styrets rolle og ansvar. Aksjeloven setter også klare premisser for styrets arbeid.

 


Byrå 17 har kompetanse i de ulike styrefunksjonene og kan inngå i selskapets styre på forskjellige områder. Ta kontakt for mer informasjon.

Kvalifisert samarbeidspartner i økonomisk arbeid

 
Søk: