Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Vikartjeneste 
 

Vikartjeneste - innleid hjelp

En fagperson innen regnskapsføring og som kjenner dine systemer, er som regel en mangelvare når din egen ekspert er syk, på ferie, permitteres eller går over i annen jobb.

 


Byrå 17 har fagfolk som til daglig arbeider i regnskapsbyrået, men som også tar oppdrag ute hos våre kunder. På den måten kan du raskt få på pletten en fagperson som yter dataassistanse, eller fyller funksjonenr som dekker regnskapsføring, fakturering og lønnsføringer.

Behovtilpassede løsninger - akkurat slik du vil ha det

 
Søk: