Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Lønnskjøringer 
 

Lønnskjøring er et meget komplekst fagområde som mange mindre bedrifter oftest ikke har kompetanse til å håndtere. Dette resulterer gjerne i etterberegning av skatter og avgifter, i verste fall bøter eller straffeforføyning når en kemnerkontroll avdekker manglene.

Ofte gjør bedriftslederen feilvurderinger når det gjelder ansatte i denne funksjonen. Fallgrubene i et lønningsregnskap er mange, og regelverket rundt innberetningsplikt og avgiftsberegning komplisert.

 


Byrå 17 gjør jobben profesjonelt - fra utarbeidelse av lønnskonvolutter, overføring av penger til terminvise skattetrekk- og arbeidsgiveroppgaver samt nødvendige lønnsoppgaver ved årsslutt.

Som autorisert regnskapsførerselskap er vi kontinuerlig oppdatert på alle spørsmål knyttet til lønnskjøringer i ulike former for selskaper. Bedrifter som benytter vår kunnskap - og ikke minst kapasitet - frigjør seg selv fra et belastende kompetanseområde og kan bruke tid og krefter på gjøremål der selskapet har mer å hente.

Effektivt og økonomisk tilpasset din bedrift

 
Søk: