Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Outsourcing 
 

Outsourcing - kontroll med kostnader

Outsourcing av viktige oppgaver medfører kontroll av kostnader og faglig kvalitet, men intet personalansvar eller sykdom og annet fravær.

Stadig flere selskaper innretter seg slik at de setter ut deler av de administrative/regnskapstekniske gjøremålene. På den måten kjøper de seg frihet til å konsentrere seg om det viktigste arbeidet i bedriften.

 


Byrå 17 påtar seg fast ansvar for hele eller deler av bedriftens regnskapsfunksjon. Vår kompetansemeny innebærer at vi dekker alle nødvendige behov i dette fagområdet. Etter at vi sammen har kartlagt behovet, utarbeider vi en fast pris på arbeidet som skal utføres. Så enkelt, så rasjonelt!

Skreddersydde regnskapsløsninger gir fortrinn

 
Søk: