Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Årsoppgjør - Selvangivelse 
 

Næringsdrivende som fører sine regnskaper selv, har behov for assistanse med å kontrollere kvaliteten på regnskapet og å utarbeide ligningsdokumenter. Aksjeselskaper trenger ofte hjelp til avstemmingsarbeid, kvartalsrapporter, innberetning av arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser og utarbeidelse av årsregnskap med noter, samt ligningsdokumenter. Mange revisorer ønsker dokumentasjon på at dette er utført av fagkyndige personer før revisjonen påbegynnes.

 


Byrå 17 bistår bedrifter uansett selskapsform,  med hele eller deler av dette arbeidet. Tilknyttet Byrå 17 er bedriften til enhver tid sikret adgang til hjelp i dette viktige arbeidet.

Kvalifisert samarbeidspartner i økonomisk arbeid

 
Søk: