Regnskapsføring
Årsoppgjør - Selvangivelse
Fakturering
Lønnskjøringer
Outsourcing
Vikartjeneste
Styrearbeid
Bedriftsadministrasjon
Norsk representant for utenlandske selskaper

 
Om oss Kontakt oss
 

Elektroniske betalinger 
 

Elektroniske betalinger reduserer bankgebyrer og åpner for automatisk bokføring av utbetalinger. Integrerte betalingssystemer gir mulighet for automatisk bokføring av betalinger i økonomisystemet. Dette gir en effektiv behandling av betalingsbilag og fjerner dobbeltregistrering. Betalte poster overføres automatisk til regnskapet og gir løpende  oversikt over leverandørgjeld

 


Tegn KID-avtale med banken og få kundeinnbetalinger overført på fil fra banken. Automatisk innlesning av kundeinnbetalinger gir løpende oversikt over utestående fordringer. Fra egen arbeidsplass kombinert med faktureringssystemet åpner dette for enklere og raskere purrerutiner. Tekniske krav: PC tilkoblet internett.

Byrå 17 har tilgang på systemer for de fleste bankforbindelser.

Behovtilpassede løsninger - effektivt og økonomisk

 
Søk: